Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Nouvelles locales

2024: Uusi vuosi laajennetun ulkomaisten investointien seulonnassa Ranskassa | Dechert LLP

28.12.2023 asetus ja ministeriön määräys1 annettiin, joka laajentaa Ranskan suoria ulkomaisia ​​sijoituksia (« FDI) -järjestelmä jälleen kerran2 eri rintamilla.

EU:n/ETA:n ulkopuolisten sijoittajien julkisiin yhtiöihin hankkimien äänioikeuksien kynnys, joka pandemian seurauksena laskettiin 10 prosenttiin (25 prosentista), säilyy odotetusti 10 prosentissa. 10 prosentin äänivallan ylittäminen tällaisissa tilanteissa on ilmoitettava etukäteen valtiovarainministeriölle. Ellei ministeri vastusta 10 työpäivän kuluessa ilmoituksesta, investointi voidaan edetä ilman ennakkolupaa, mutta se on saatava päätökseen viipymättä (väliaikaisessa järjestelmässä määrättiin kuuden kuukauden määräajasta).

Ranskan suorien sijoitusten seulonta, joka koski Ranskaan rekisteröityjä yrityksiä, on laajennettu koskemaan määräysvallan hankkimista ulkomaisten yhtiöiden Ranskaan rekisteröityjen sivuliikkeissä.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä strategisten alojen listaa on laajennettu vankilaturvallisuuteen, kriittisten raaka-aineiden talteenottoon, käsittelyyn ja kierrätykseen sekä fotoniikan ja vähähiiliseen energiantuotannon teknologioihin liittyvään tutkimukseen ja kehitykseen.

Nämä muutokset 1.1.2024 alkaen vahvistavat viime kuukausina sovellettua valvontaa, mikä on johtanut siihen, että sijoittajilta on pyydetty yhä useammin sitoumuksia selvittämään kauppansa.

Yksi kysymys jää: kuinka pitkälle suorien ulkomaisten sijoitusten valvonta ulottuu ja kuinka Ranskan hallitus varmistaa oikean tasapainon strategisten omaisuuserien suojaamisen välillä ilman, että ulkomaiset sijoittajat eivät saa tukea Ranskan taloutta?

Alaviitteet

1) Asetus nro 2023-1293, 28.12.2023, ulkomaisista sijoituksista Ranskaan ja ministerin määräys 28.12.2023 ulkomaisista sijoituksista Ranskaan.

2) Asetuksessa ja ministeriön määräyksessä säädetään myös muista muutoksista (esim. lupahakemuksen sisällöstä). Koska nämä tarkistukset eivät ole kriittisiä, niitä ei kuitenkaan esitetä tässä artikkelissa.

Jeoffro René

I photograph general events and conferences and publish and report on these events at the European level.
Bouton retour en haut de la page